Hem

VVS

 

 

Stambyten – Utför stambyten i hyresfastigheter. Vi utför många stambyten under åren och har stor erfarenhet av det. Till ett bra pris och med hög kompetens ser Borlänge VVS service AB till att du som kund får ett väl utfört arbete.

 

 

Värmepumpar –Viinstallerar värmepumpar, framför allt berg-, jord och luft/vatten värmepumpar, för hyresfastigheter och småhus.

Vi är återförsäljare till ctc värmepumpar.

 

 

 

Vi är montörer som kan genomföra fjärrvärmeinstallationer.

 

 

Kök och badrum – Ombyggnad och nybyggnation.

 

 

Fjärrvärme

 

 

Vi installerar värmeväxlare för drift mot fjärrvärmenät i villor och större fastigheter.

 

 

 

Det finns idag åtminstone sju leverantörer av

 

P-märktafjärrvärmecentraler för småhus

 

 

Det första kravet som ska ställas på en fjärrvärmecentral är just att den är P-märkt eftersom det garanterar att centralen fungerar på rätt sätt.

 

 

Dessutom krävs att centralen dimensioneras för det effektbehov som huset har, både ifråga om radiatoreffekt och tappvarmvattenbehov.

 

 

Fjärrvärmecentralen ska dessutom väljas med hänsyn till de differenstryck och temperaturer som är aktuella i det lokala fjärrvärmenätet.

 

 

 

Service

 

 

Vi utför alla typer av servicearbeten. Ett servicearbete initieras ofta av ett akut problem hos dig som kund.

 

 

Det kan till exempel vara ett läckande rör, en rinnande toalett eller en frusen vattenledning.

 

 

Det är viktig att allt fungerar där du bor och vansinnigt irriterande när det inte gör det.

 

 

Ett servicearbete kan även vara ett lite längre arbete som att byta ut några värmeelement, dra fram vatten till en tvättmaskin eller bygga om i ett pannrum.

 

 

Ett servicearbete kan i tid variera allt ifrån 1 timmes arbete till flera veckor, även om det vanligaste är att arbetet uppgår till ett fåtal timmar.

 

 

Våra servicearbeten debiteras oftast på löpande räkning. Det vill säga, som kund betalar du för den tid och det materiel som går åt.

 

 

I vissa fall kan även fast pris eller budgetpris lämnas på arbetet.

 

 

 

Värmepumpar

 

 

VÄRMEPUMPAR FÖR VILLA

 

 

På ett högeffektivt sätt hämtar våra värmepumpar den solenergi som finns lagrad i marken in till ditt hus. Så effektivt att uppvärmningskostnaden kan minskas med upp till tre fjärdedelar.

 

 

 

 

Borlänge VVS Service AB har följande kvalifikationer:

 

 

ID 06

Säker Vatteninstallation:

Vad vi gör: